RBZ pomáhá dětem v Ugandě

Když jsem se v létě 2013 chystal na cestu do Ugandy navštívit manželku, která tam pracovala v rámci
jednoho vzdělávacího programu, rozhodil jsem mezi své známé běžce výzvu na sbírku nepotřebných
batohů ze série závodu Run Czech. Sám jsem měl asi 2 doma, a tak mě napadlo, že se takto mohou
zbytečně válet i dalším lidem, zatímco jinde by je někdo mohl použít, třeba jako aktovku. Kromě
několika kusů, které jsem dostal od přátel, se mi ozval náš člen Petr, že má známého přímo v Run
Czech, a že by mohl sehnat celou krabici batohů, které po skončení sezony zbudou ve skladu. To se
také stalo a 40 kusů ještě zabalených batohů bylo brzy k dispozici k převzetí. Bohužel, kvůli neochotě
leteckých společností přepravit zdarma do Ugandy zásilku na dobročinné účely, nastal problém
s přepravou a začalo složité vyjednávání. Díky kontaktům, se nám však nakonec podařilo spojit se s
občanským sdružením ACET a jeho ředitel, pan František Krampota, slíbil, že batohy doručí do jejich
partnerské základní školy v Zimbabwe. Po našem návratu z Ugandy došlo k předávce celé krabice
batohů ze skladu Run Czech k nám domů a hned poté panu Krampotovi. Pár dní poté jsem na celou
věc zapomněl.

Tento týden, necelý rok po předání batohů, mě z domácího klidu vyrušil jásot manželky sedící u
počítače. Právě jí přišel email od pana Krampoty, který jí sděloval, že batohy nakonec nedoputovaly
do Zimbabwe, ale do jiné partnerské školy v hlavním městě Ugandy, Kampale. O to větší jsme měli
radost, když jsme zjistili, že se jedná o školu, kterou jsme měli příležitost v Kampale osobně navštívit.
Soukromá Nakulabye Junior School, suplující nedostatek státních základních škol, poskytuje vzdělání
sirotkům ze stejnojmenného slumu. Její ředitel, pan Zimbe Moses, je osvícený člověk, který si dobře
uvědomuje, že právě vzdělání může pozvednout ekonomickou i společenskou úroveň země a zároveň
čelit problémům jako je dětská práce, rovnoprávnost žen, AIDS, a podobným. Některé žáky podporují
při studiu také čeští dárci formou dálkové adopce. Máme obrovskou radost, že se nám společným
úsilím podařilo alespoň částečně pomoci několika z nich. Moc děkujeme organizaci Run Czech za
batohy a panu Krampotovi za úspěšné doručení na místo, kde budou sloužit dobrému účelu. Dětem
v Kampale přejeme, ať jim dlouho a dobře slouží.

Miloš Vacek